UNDERTEKST

Ideen til arbeidet kom til I forbindelser med vår jakt etter materialer som egnet seg for vår felles utforsking av grenesesnittet for hva som kan betegnes som tekstil. I søppelkassene til loppmarkeder hentet vi hauger med bøker som gamle oppslagsverk, literære klassikere, nyere litteratur osv.  Etter lange diskusjoner om hva man rent etisk kan tillate seg å gjøre med en bok, bestemte vi oss for å betrakte dem som objekter, løsrevet fra innhold , som materialer vi kan bruke i likhet med posene med klær og stoffer ingen vil ha og som også ligger igjen når markedene stenger. Vi sager bøkene opp til lameller, tar av omslagene og sliper ned ryggene. Vi vurderer deres estetiske kvaliteter som papirets tekstur, struktur og farge. Vi limer dem sammen på tynne finerplater og bruker dem som byggemateriale for å lage et opprevet “teppe” der struktur, linjer og farger i bokryggene sammen med rommet mellom de de ulike lammelene, danner en rytme bygget opp med en tekstil logikk.
“Undertekst” ble vist på NKs Årsutstilling 2016 og  7th Tallin Applied Art Triennale  i 2017.