HJALMAR JOHANSEN VIDERGÅENDE SKOLE

“Nordlys” ble laget til Hjalmar Johansen Videregående skole i Skien. To arbeider hver 240×240 cm henger på fondveggen i skolens restaurant. Arbeidene består av trykk og maling på seilduk.

a