Grunnstoff

På vegg: Arbeid av regenerert reinmose. På gulv: Tuftet teppe m trykk av foto forstørret fra veggarbeid.