FARGEKART

Fra Galleri Ramsmoen på Tynset 2015 der jeg viste en del av et treårig prosjekt “Fargekart” en serie på tre utstillinger der Ingunn Bakke og jeg delte utstillingsrom og viste arbeider som et resultat av vår felles interesse for farge. Mitt utgangspunkt på Ramsmoen var en fascinasjon for estetikken i  industrielle fargekart. Utstillingen var et forsøk på å lage et fargekart over Østerdalen basert på  innsamling av inntrykk samlet på flere turer gjennom dalen.