BEHOLDER

Beholder ble vist i Spriten Kunsthall, Skien i 2014 og er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom fire kunstnere. Utstillingen ble produsert i utstillingsrommet over en periode på 14 dager etter flere work shops og en lengre planleggingsfase. Utstillingen besto av en rekke installasjoner bygget opp av ulik emballasje samlet sammen fra industri og dagligvarehandel i Grenlandsregionen. Materialene vi valgte inngikk ikke i noen form for retur ordning og fantes derfor i mengder i rest avfallet til bedriftene.  Vi brukte ulike former for sammenbindingsteknikker hentet fra vevkonstruksjoner i utformingen. Kunsthallens dimensjoner inviterte til å lage monumentale arbeider.

Følglende kunstnere deltok i prosjektet: Ingunn Bakke, Malfridur Adalsteinsdottir, Sidsel Palmstrøm og Hanne Øverland